Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden (genoemd DNR 2011, herzien juli 2013).
In de downloads van de DNR 2011 worden de voorwaarden behandeld op bladnummer 7/40 tot en met 37/40 en in de toelichting van blad 5/52 tot en met 46/52.

DNR 2011 voorwaarden
Toelichting op de DNR 2011 voorwaarden