Begeleiden van bouwvergunningsprocedure

De benodigde formulieren voor de bouwvergunningaanvraag en eventuele subsidieaanvragen worden door ons ingevuld. U hoeft alleen de formulieren te ondertekenen.

Vervolgens wordt de bouwvergunningaanvraag samen met de bestektekening door ons ingediend bij de betreffende gemeente. Ook benodigde aanvullende gegevens zoals constructie-berekeningen, EPC-berekening e.d. worden door ons gemaakt en ingediend.

Vul het antwoordformulier in of stuur ons een e-mail ons wanneer u meer wilt weten over onze ontwerpmogelijkheden.